DL79

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017...
bai116_1_3a

Đại hội Công đoàn bộ phân Cơ quan Liên đoàn Quy hoạch và Điều...

Ngày 13/10/2017, Công đoàn bộ phận cơ quan Liên đoàn đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đến...
bai128_1_3a

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên đoàn quy hoạch và...

Ngày 12/9 đến 09/10/2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Đại hội các...
bai126_1_3a

Tiến độ thi công dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất...

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc chương trình “Điều...
bai114_1_3a

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công...

Ngày 26/7/2017, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện...
IMG_3063

Hội nghị công tác Tổ chức cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quy...

Ngày 06/7/2017, tại Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã diễn ra Hội nghị công...
bai123_1_3a

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên...

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TNNQG ngày 15/5/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...
bai125_1_3a

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên...

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm...
bai124_1_3a

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên...

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm...
54VQGxamat01

Thư cảm ơn của Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa...

Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát nằm trên địa phận 4 xã Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp và Thạnh Tây...