IMG_0922

Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Ngày 10/1/2017 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra...
IMG_6379_Copy

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm...

Chiều ngày 05/1/2018 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...
Thu-truong-Lai

Hội nghị xây dựng chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của...

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ và Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, ngày 19 tháng...
IMG_3063

Hội nghị công tác Tổ chức cán bộ của Trung tâm Dữ liệu quy...

Ngày 06/7/2017, tại Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước đã diễn ra Hội nghị công...
bai42_1

Lễ khánh thành trụ sở làm việc của Liên đoàn Quy hoạch và Điều...

Sáng ngày 28 tháng 4 năm 2017, tại Thành phố Nha Trang, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền...
Hop-ting-uy-khanh-hoa

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Miền Trung làm việc...

Sáng 8-8, ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa...

Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc thực hiện lắp đặt, khai dẫn nguồn nước từ...

Bạch Long Vĩ  là một đảo tiền tiêu đồng thời là một huyện thuộc thành phố Hải Phòng. Đây là đảo xa bờ...
IMG_3814_re

Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 của cơ...

Được sự thống nhất của Lãnh đạo Trung tâm và BCH Công đoàn cơ quan Trung tâm, sáng nay, ngày 18 tháng 01...
IMG_2326_re

“Cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của công nhân các tổ đội...

Đó là lời của Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh nhân chuyến thực địa, khảo sát tiến độ thực hiện Dự...
DL79

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước

Ngày 25 tháng 10 năm 2017, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017...