bai6_1

Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức Liên đoàn Quy hoạch và điều...

Ngày 12 tháng 01 năm 2017, tại Hội trường Liên đoàn đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức năm...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế...

Sáng ngày 02/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...
bai11_1

Triển khai thực hiện Đề án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất...

Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao dự...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm...

Sáng ngày 03/01/2020 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị Tổng...
bai12_1

Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc được tăng...

Trong những ngày cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Liên đoàn Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Bắc được...

Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc tập trung...

Trong những ngày qua thực hiện chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài nguyên...
bai123_1_3a

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên...

Thực hiện Quyết định số 139/QĐ-TNNQG ngày 15/5/2017 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...

Đại hội Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước lần thứ VI nhiệm kỳ...

Sáng ngày 26/08/2022, tại Hà Nội, Chi bộ Dữ liệu tài nguyên nước đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng...
bai126_1_3a

Tiến độ thi công dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất...

Dự án “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” thuộc chương trình “Điều...

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm...

Chiều ngày 03/01/2023 tại Hà Nội, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công...