Quyết định 08/2023/QĐ-TTg

Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2023 Về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà...

Quyết định số 43 năm 2023 về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng...

Thực hiện phổ biến Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 của các đơn vị. Ngày 02 tháng 02 năm...

Bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực ĐĐ, BĐ&TTĐL thuộc phạm...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 1552-qd-btnmt_Signed.pdf Link download Bổ sung TTHC được thay thế trong lĩnh vực ĐĐ, BĐ&TTĐL thuộc phạm vi chức năng QLNN của...

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 245-qđ-btnmt_Signed.pdf Link download Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà...

Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 964-qd-btnmt_Signed.pdf Link download Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 Ngày 2019-05-03 06:57:56

Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 12-QĐ-BTNMT.pdf Link download Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP Ngày 2019-01-09...

Giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành QG thời...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 19531_Signed.pdf Link download Giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành QG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến...

Ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 1790-QĐ- BTNMT.pdf Link download Ban hành và công bố danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước chiều vùng...

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 15.signed.pdf Link download Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường Ngày 2018-04-05 10:21:14

Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu 14.signed.pdf Link download Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với...