Hợp phần III Dự án: “Điều tra, đánh giá quy hoạch, sử dụng đất,...

Dự án do các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung và miền Nam thực hiện, với...

Đề án: “Điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng Tây Nghệ An”

Mục tiêu: - Điều tra điều kiện địa chất thuỷ văn, nguồn nước dưới đất - Xác định khu vực triển vọng phục vụ...
hagiang

Dự án Điều tra Nước ngầm tỉnh Hà Giang

Hà Giang, mảnh đất địa đầu cực Bắc của Việt Nam, nơi có những ngọn núi cao lưng trời và nhiều sông suối....
mien_trung

Dự án quy hoạch và điều tra tài nguyên nước miền Trung

Miền Trung Việt Nam hay Trung Bộ (trước kia còn được gọi bằng các tên khác nhau trong lịch sử là Trung phần...