Tin mới nhất

Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Kết quả điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo Trần, đảo...

Việt Nam là một quốc gia biển với trên 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, đường...

Bắt đầu bổ cập tại công trình thí điểm của Trung Tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia ở Vị...

Trong hai tuần qua, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc...

Khai thác nước dưới đất bền vững

Không phải vô tận như ta vẫn nghĩ, nguồn tài nguyên nước dưới đất (hay...

Bản tin Cảnh báo - Dự báo tài nguyên nước

Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

WEBSITE LIÊN KẾT