Tin mới nhất

Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất đa mục tiêu vùng Hà Nội

Đặt vấn đề Vùng nghiên cứu đề cấp trong bài viết này là khu vực...

Quảng Bình quản lý hiệu quả tài nguyên nước dưới đất: Vì mục tiêu sử dụng bền vững

Quảng Bình là tỉnh có nguồn tài nguyên nước dưới đất dồi dào, phong phú....

Quản lý tài nguyên nước bền vững từ quy hoạch các lưu vực sông – “Chìa khóa” bảo vệ nguồn nước bền vững

Việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông góp phần tạo ra...

Bản tin Cảnh báo - Dự báo tài nguyên nước

Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

WEBSITE LIÊN KẾT