Tin mới nhất

Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước

Tham vấn lập Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Ba thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Ngày 15/7, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Cục Quản lý tài nguyên...

Kết Quả Thực Hiện Dự Án: Đánh Giá Sức Chịu Tải Các Sông Liên Tỉnh, Liên Quốc Gia Khu Vực Đồng Bằng Sông Cửu...

Dự án "Đánh giá sức chịu tải các sông liên tỉnh, liên quốc gia khu...

Kết quả của Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Mã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn...

Bản tin Cảnh báo - Dự báo tài nguyên nước

Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

WEBSITE LIÊN KẾT