Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013” của Trung tâm Tư vấn và Dịchvụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước.

vv327Ngày 06 tháng 08 năm 2013, tại hội trường Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra Tài nguyên nước đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013”. Tham dự hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; đồng chí Kiều văn Thế – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch Điều tra tài nguyên nước; Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên trực thuộc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch Điều tra tài nguyên nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Kiều văn Thế – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước đọc báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước đã được giao 02 nhiệm vụ chuyên môn từ nguồn vốn ngân sách là dự án: “Biên hội – Thành lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất cho các tỉnh trên toàn quốc tỷ lệ 1/200.000” và dự án “Điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam”.

Trung tâm đã thực hiện tốt và đúng tiến độ các dự án, nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao. Công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Trung tâm đối với các phòng ban sâu sát, kịp thời, có trọng tâm và trọng điểm. Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên họp và chỉ đạo tới các phòng quản lý để nắm bắt, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với các đơn vị có liên quan nhằm phối hợp, giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học Trung tâm đã lập và bảo vệ đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ, tên đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng quy trình, xác định khả năng chuyển nước giữa các lưu vực sông. Áp dụng thử nghiệm cho lưu vực Sông Vu Gia – Thu Bồn” ; mã số TNMT.02.46;

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước giao cho, Trung tâm cũng đã chủ động mở rộng tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ tạo điều kiện cho CBCNV có việc làm và thu nhập ổn định; Tổng giá trị ký kết hợp đồng 06 tháng đầu năm 2013 là: 20.176.935.643 đồng (Hai mươi tỷ, một trăm bảy mươi sáu triệu, chín trăm ba năm nghìn, sáu trăm bốn ba đồng).

vv328

Về phương hướng triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2013, Trung tâm sẽ tiếp tục thi công, hoàn thành toàn bộ khối lượng để nghiệm thu cấp cơ sở, cấp quản lý và bàn giao các dự án theo đúng tiến độ yêu cầu của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, hoàn thiện đề cương đề tài nghiên cứu khoa học để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ tiếp tục tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác để thực hiện các hợp đồng về công tác tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên nước, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV trực thuộc Trung tâm; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy Lãnh đạo và nhân sự, rà soát lại chức năng nhiệm vụ của trung tâm sau khi chuyển sang tên mới để phù hợp với giai đoạn phát triển hiện nay, trình Tổng giám đốc Trung tâm Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia phê duyệt; Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khoán trả lương nhằm khuyến khích Cán bộ công nhân viên trong toàn Trung tâm phát huy tối đa năng lực chuyên môn, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển Trung tâm ngày một vững mạnh.

Tại Hội nghị, Phụ trách các phòng ban và các CBCNV cũng nêu lên các khó khăn, vướng mắc hiện có để Lãnh đạo đơn vị trình Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xem xét, giải quyết như: Xem xét, bố trí giao việc cho đơn vị được thực hiện hoặc tham gia các đề án có quy mô lớn, để tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật trẻ có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển các tài năng trẻ; hệ thống trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác điều tra, quy hoạch tài nguyên nước.

vv329

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tống Ngọc Thanh – Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đánh giá cao những thành tựu cũng như những nỗ lực cố gắng mà Lãnh đạo cũng như toàn thể CBCNV Trung tâm đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng chí Tống Ngọc Thanh chỉ đạo Trung tâm ngoài việc hoàn thành tốt các dự án được giao nên chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho CBCNV Trung tâm; Bên cạnh việc mở rộng và tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, Trung tâm cần xây dựng định hướng phát triển theo sát chức năng và nhiệm vụ mới được giao – đây là một trong những điều kiện quyết định và quan trọng nhằm giúp Trung tâm ngày càng vững mạnh và phát triển bền vững.

Thay mặt tập thể CBVC Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước, đồng chí Kiều Văn Thế đã Trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như những ý kiến đóng góp quý báu của các Phòng, Ban trực thuộc Trung tâm. Toàn thể Lãnh đạo và CBCNV Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước sẽ quyết tâm nỗ lực phấn đấu, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin mà Ban lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã tin tưởng giao phó./.

(Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ quy hoạch điều tra tài nguyên nước)