Tue11302021

Last update02:00:00 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Mô tảNghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh Lào Cai về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tên FileNQ 23.pdf
Kích thước File589.3 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 14/01/2014 12:15
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống2869 Tải xuống
Cập nhật 14/01/2014 12:17
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum