Mon04122021

Last update11:50:42 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Thông tư QĐ kỹ thuật về công tác khai đào công trình,lấy mẫu địa chất,khoáng sản tại công trình
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư QĐ kỹ thuật về công tác khai đào công trình,lấy mẫu địa chất,khoáng sản tại công trình
Mô tả
Tên Filekỹ thuật về khai đào công trình.pdf
Kích thước File1.01 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 01/03/2021 12:03
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống64 Tải xuống
Cập nhật 01/03/2021 12:07
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum