Sun04112021

Last update11:50:42 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt
Mô tả
Tên Filetài liệu khí tượng .pdf
Kích thước File4.14 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 03/02/2021 07:10
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống92 Tải xuống
Cập nhật 03/02/2021 07:11
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum