Wed12022020

Last update03:41:21 PM GMT

Chi tiết tài liệu:  Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuDự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng
Mô tảDự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng
Tên Filevk13-duthaobaocaochinhtri (1).doc
Kích thước File530 kB
Kiểu Filedoc (Kiểu Mime: : application/msword)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 22/10/2020 10:18
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống48 Tải xuống
Cập nhật 22/10/2020 10:19
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum