Tue10202020

Last update02:00:00 PM GMT

Chi tiết tài liệu:   Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu Thông tư quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Mô tả
Tên Filethông tư quy định về hồ sơ giao đất.pdf
Kích thước File807.02 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 27/08/2020 05:15
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống111 Tải xuống
Cập nhật 27/08/2020 05:19
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum