Tue01282020

Last update05:55:26 AM GMT

Details for Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
PropertyValue
NameThông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
DescriptionThông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn
Filename16-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
Filesize2.4 MB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatorvptt
Created On: 10/01/2019 05:30
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits175 Hits
Last updated on 10/01/2019 05:36
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum