Sat07112020

Last update03:54:59 AM GMT

Chi tiết tài liệu:   Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Mô tảban hành Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Tên File13-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File2.16 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 08/08/2019 06:26
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống570 Tải xuống
Cập nhật 08/08/2019 06:27
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum