Sat02292020

Last update11:11:42 PM GMT

Chi tiết tài liệu:   Ban hành Danh mục ĐD, DC,SV,TV,KT_XH phục vụ c/t thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệu Ban hành Danh mục ĐD, DC,SV,TV,KT_XH phục vụ c/t thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương
Mô tả Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương
Tên File11-2019-tt-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File3.39 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửivptt
Gửi ngày 01/08/2019 06:32
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống323 Tải xuống
Cập nhật 01/08/2019 06:35
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum