Thu12122019

Last update05:44:05 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
Mô tả

Thông tư số 02/2019/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Tên FileTT Thông tin đối ngoại Bộ TTTT02.pdf
Kích thước File3.07 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 12/07/2019 05:32
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống166 Tải xuống
Cập nhật 12/07/2019 05:40
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum