Thu09192019

Last update12:46:00 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành Kế hoạch hành động của Bộ TNMT thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019
Mô tảBan hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
Tên File964-qd-btnmt_Signed.pdf
Kích thước File1.68 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 03/05/2019 06:55
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống224 Tải xuống
Cập nhật 03/05/2019 06:57
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum