Mon07222019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Mô tảQuy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Tên File27-2018-TT-BTNMT.pdf
Kích thước File4.19 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 24/01/2019 07:15
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống187 Tải xuống
Cập nhật 24/01/2019 07:15
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum