Sun06162019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
Mô tảBan hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.
Tên File12-QĐ-BTNMT.pdf
Kích thước File1.25 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 09/01/2019 10:32
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống163 Tải xuống
Cập nhật 09/01/2019 10:38
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum