Wed07242019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuKỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển
Mô tảThông tư Kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1: 500.000,1:1.000.000 bằng dữ liệu viễn thám quan học độ phân giải thấp
Tên File13-2018-TT-BTNMT.pdf
Kích thước File386.25 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 23/10/2018 04:49
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống266 Tải xuống
Cập nhật 23/10/2018 04:50
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum