Tue01252022

Last update04:34:49 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 7 khóa XII.
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 7 khóa XII.
Mô tảBài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 7 khóa XII.
Tên File2. Bài Phát biểu của Tổng BT Nguyễn Phú trọng Tại Hội nghị TW 7 khóa XII.pdf
Kích thước File1.1 MB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 18/06/2018 07:36
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống1132 Tải xuống
Cập nhật 18/06/2018 07:37
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum