Sun02172019

Last update06:09:01 AM GMT

Details for Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ BTNMT thực hiện các Nghị quyết TW
PropertyValue
NameChương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ BTNMT thực hiện các Nghị quyết TW
Description

Chương trình hành động của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TNMT thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.


Filename5.315-CT hành động NQTW6 -BCSĐTNMT_Signed.pdf
Filesize448.93 kB
Filetypepdf (Mime Type: application/pdf)
Creatorlehongnhung
Created On: 06/18/2018 07:23
ViewersEverybody
Maintained byEditor
Hits188 Hits
Last updated on 06/18/2018 07:29
Homepage
CRC Checksum
MD5 Checksum