Tue03262019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển
Mô tả

Thông tư số 01/2018/TT-BTNMT ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hệ thống trạm quan trắc sóng và dòng chảy bề mặt biển bằng radar.

Tên File01-2018-TT-BTNMT.pdf
Kích thước File385.8 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 05/04/2018 10:24
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống281 Tải xuống
Cập nhật 05/04/2018 10:25
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum