Tue03262019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường
Mô tả

Quyết định số 15/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên File15.signed.pdf
Kích thước File544.52 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 05/04/2018 10:20
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống256 Tải xuống
Cập nhật 05/04/2018 10:21
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum