Wed03272019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân
Mô tả

Quyết định số 14/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Quy chế phối hợp cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

Tên File14.signed.pdf
Kích thước File375.57 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 05/04/2018 10:19
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống257 Tải xuống
Cập nhật 05/04/2018 10:19
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum