Tue03262019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Mô tả

Quyết định số 06/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tên File06.signed_03.pdf
Kích thước File462.18 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 05/04/2018 10:17
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống227 Tải xuống
Cập nhật 05/04/2018 10:17
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum