Wed01162019

Last update06:09:01 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Mô tảBổ sung một số điều của Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ giấy phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản
Tên File51-2017-tt-btnmt_Signed.PDF
Kích thước File152.63 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 16/01/2018 04:41
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống235 Tải xuống
Cập nhật 16/01/2018 04:42
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum