Sun12162018

Last update05:56:55 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017
Mô tảQuy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Tên File53-2017-tt-btnmt_Signed.PDF
Kích thước File130.3 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 06/12/2017 09:52
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống303 Tải xuống
Cập nhật 06/12/2017 09:53
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum