Thu12132018

Last update05:56:55 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuBan hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn
Mô tảThông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TNMT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn.
Tên File45-2017-tt-btnmt_Signed.PDF
Kích thước File2.46 MB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 20/11/2017 11:19
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống256 Tải xuống
Cập nhật 20/11/2017 11:20
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum