Sun12162018

Last update05:56:55 AM GMT

Chi tiết tài liệu:  Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuQuy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính
Mô tảThông tư số 46/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ TNMT Quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.
Tên File46-2017-tt-btnmt_Signed.PDF
Kích thước File857.49 kB
Kiểu FilePDF (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửilehongnhung
Gửi ngày 02/11/2017 06:33
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống315 Tải xuống
Cập nhật 02/11/2017 06:37
Trang chủ
CRC Checksum
MD5 Checksum