Tue10232018

Last update12:10:05 AM GMT

Thông Tư

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật xác định dòng chảy tối thiểu trên sông, suối và xây dựng vận hành liên hồ chứa
Điều chỉnh tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, môi trường
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

[02/2005/TT-BTNMT] Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước.

Ngày 24-6-2005

Trang 1 / 46