Thu11212019

Last update01:05:11 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 7/2018 so với giá trị trung bình tháng 6/2018 cho thấy mực nước có xu dâng ở các tầng chứa nước qp2-3, qp23, qp1, n22 và xu thế dâng và hạ ở tầng n21. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 34,15m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là 1,08m tại xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Q040020-qp1). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2018 có xu hướng dâng so với mực nước thực đo tháng 7/2018 tại tất cả các tầng chứa nước chính.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 7 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2018. Kết quả được thể hiện như sau:

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 2 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh và An Thạnh), Vùng Tây Nguyên có 4 trạm quan trắc TNN mặt (Ya Yun Hạ, Đức Xuyên, Đại Ninh và Cát Tiên)

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2018 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2017 và các tháng đầu năm 2018, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 7 và 8 năm 2018

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 6 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho những tháng tiếp theo.