Wed01162019

Last update06:09:01 AM GMT

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới.

- Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa, nên mực nước có xu thế dâng hạ không rõ ràng so với tháng trước. Mực nước có xu thế dâng và dâng hạ không đáng kể ở phần lớn đồng bằng với 16/41 công trình có mực nước dâng, 13/41 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể, tuy nhiên khu vực phía Bắc mực nước lại có xu thế hạ với 12/41 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 1,06m tại xã Hòa Phú huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và mực nước hạ thấp nhất là 1,94m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,79m trên mặt đất tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội (Q.59a) và sâu nhất là 7,05m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bai55_3bSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 so với cùng thời điểm 1 năm trước, 5 năm trước có xu thế dâng và so 10 năm trước có xu thế hạ

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 trên toàn đồng bằng với 38/41 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đồng bằng; có 2/41 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và chỉ có 1/41 công trình mực nước xu thế hạ

- Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Do thời gian này đang trong thời kỳ cuối mùa mưa nên tầng chứa nước có 36/64 công trình quan trắc có mực nước dâng, 9/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và 19/64 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,82m tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội (Q.77a) và hạ thấp nhất là 2,32m tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.1aM1).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (Q.82a) và sâu nhất là 29,30m tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Q.63aM) 

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 có xu thế dâng so với cùng thời điểm 1 năm trước, nhưng hạ so với 5 năm trước và 10 năm trước

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 có xu thế hạ so với mực nước thực đo tháng 10 với 54/64 công trình mực nước hạ phân bố trên toàn đống bằng, 8/64 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể và có 2/64 công trình mực nước hạ.

Mực nước dưới đất tháng 10 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Xu thế hạ chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2017 so với giá trị trung bình tháng 8/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế hạ, so với cùng kỳ 3 năm trước, mực nước có xu thế dâng.

Mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 10 năm 2017 có xu thế dâng trên toàn vùng

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm:

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tại tỉnh Hà Tĩnh tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với trung bình tháng 7 với 4/6 công trình có mực nước dâng, một công trình có mực nước dâng không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,58m tại xã Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai48_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,27m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và 1,52m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 6/6 công trình có mực nước dâng

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/9 công trình. Mực nước dâng hạ không đáng kể có 3 công trình. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,43m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT). Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 3,45m và 2,79m tại xã Hương Thủy, huyêṇ Hương Khê (QT2aHK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng với 9/9 công trình có mực nước dâng. Mực nước dâng lớn nhất là 1,25m tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê (QT2a-HK)