Wed07082020

Last update03:54:59 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 05/2015 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 4 tháng đầu năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 5 và 6. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 4: nhìn chung mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 3, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị hạ thấp nhất là 0,95m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 11,01m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,67m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (7 công trình) tại các tỉnh, TP: Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (34 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp.

lat_t5-2015_nbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 4 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 04/2015 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và 5. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3: nhìn chung mực nước có xu thế dâng hạ không đáng kể và hạ thấp so với giá trị trung bình tháng 2, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế. Giá trị hạ thấp nhất là 0,65m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,68m tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q09902A). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,65m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Các tỉnh, thành phố có mực nước dâng hạ không đáng kể (4 công trình) tại các tỉnh, TP: Tây Ninh, Cà Mau, Kiên Giang.

Các tỉnh, thành phố có mực nước hạ thấp (38 công trình): Tây Ninh, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, TP.Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

lat_t4-2015_nbSơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 4/2015

DH_NTB_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 4 và 5 năm 2015 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh), tầng chứa nước Pleistocene (qp) và khe nứt Cambri - Orđovic (Є-O). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 4/2015

Tay_Nguyen_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG TÂY NGUYÊN

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun  trào  Bazan  Pleistocen  giữa  (βQII),  tầng  chứa  nước  khe  nứt  lỗ  hổng  phun  trào Bazan  Pliocen-Pleistocen  dưới  (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 4/2015

BTB_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồmtầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene(qp). Trên cơ sở kết quả quantrắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết nhưsau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Đồng bằng Bắc Bộ 4/2015

BBB_4_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 4 NĂM 2015 VÙNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giáđể dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: 

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 3/2015

BTB_3_2015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTTHÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc  ở  hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ  tự  từ  trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở  kết quả  quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tháng 3/2015

Duyen_hai_NTB_32015BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT THÁNG 3 NĂM 2015 VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ  hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3  tầng  chứa  nước  lỗ  hổng  và  2  tầng  chứa  nước  khe  nứt  tại  các  tỉnh,  thành  phố  Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi.