Sun01242021

Last update12:29:20 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 11 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 12/2015 và 1/2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 1,26m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1) và mực nước hạ thấp là 0,71m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,39m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,08m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302FM1).

ndd_t12_nambo

Diễn biến mực nước tháng 11 năm 2015 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 11 tháng năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 12/2015, tháng 1/2016 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10, mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,26m tại xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (QT5a-QN).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,75m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,09m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (QT2b-QN).

ndd_t12_namtrungbo

Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh


Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất 12/2015 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2015 và tháng 1 năm 2016. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,22m tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa (QT2-TH)

BTB12-2015

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải file tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11/2015 vùng Bắc Bộ

There are no translations available.

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên và tầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể, tuy nhiên xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trên toàn đồng bằng. Giá trị hạ thấp nhất là 0,87m tại xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội (Q.176) và dâng cao nhất là 0,38m tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (Q.141).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,21m trên mặt đất tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 8,92m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

PP17

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 10 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây 

 

 

 

 


Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11.2015 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 10 tháng năm 2015 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và 12. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng do ảnh hưởng của mưa lớn. Giá trị dâng cao nhất là 1,42m tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Q011020) và mực nước hạ thấp là 1,35m tại TT Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (Q02702T).Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,40m tại phường 3, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,07m tại xã Truông Mít, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh (Q00102CM1).

Pansy24Diễn biến mực nước tháng 10 năm 2015 tầng qp3

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 11 năm 2015 vùng duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có 3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2014 và 10 tháng đầu năm 2015, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo mực nước tháng 11, tháng 12 cho tầng chứa nước chính là tầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:  

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: nhìn chung mực nước có xu thế dâng. Giá trị dâng cao nhất là 2,40m tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (QT5a-QD) và giá trị hạ thấp nhất là 0,60m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,50m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,04m tại xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (QT16b-QD).

Pansy23

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đâyBản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11.2015 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế dâng cao, hạ thấp và biến động không đáng kể so với trung bình tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH), giá trị hạ thấp nhất là 0,19m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Pansy22Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 10 tầng qh

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây

Bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo tài nguyên NDD tháng 12/2015 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2015. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10 so với giá trị trung bình tháng 9: mực nước có xu thế dâng chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,77m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,55m tại xã Quảng Điền, huyện Krông Ana, Đắk Lắk (LK76T).

Trong tháng 10: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,63m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T).

Pansy21

Kết quả chi tiết quý độc giả quan tâm có thể tải tại đây