Thu06042020

Last update04:36:03 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Bắc Trung bộ

There are no translations available.

Vùng Bắc Trung Bộ có đã có 46 công trình quan trắc tài nguyên nước xây dựng và đưa vào vận hành từ tháng 3 năm 2011 tại Thanh hóa và Hà Tĩnh. Năm 2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã thi công và đưa vào vận hành 121 công trình quan trắc ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế nhằm hoàn thiện mạng lưới quan trắc phục vụ công tác quản lý tài nguyên NDĐ cho cả vùng Bắc trung Bộ.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2019 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Bản tin Tài nguyên nước mặt tháng 12 năm 2018 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

There are no translations available.

Bản tin tài nguyên nước mặt cung cấp thông tin số lượng, chất lượng nước nhằm phục vụ kịp thời hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, công tác điều tra cơ bản và quy hoạch tài nguyên nước. Bản tin tài nguyên nước mặt được công bố định kỳ hàng tháng, hàng quý và hàng năm dựa trên kết quả quan trắc của 6 trạm quan trắc tài nguyên nước mặt khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Nam Bộ

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2018 so với giá trị trung bình tháng 7/2018 cho thấy mực nước có xu hướng dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính. Mực nước trung bình tháng sâu nhất ở tầng qp2-3 là 33,34m tại phường Đông Hưng, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q019340). Giá trị hạ thấp nhất là là 0,16m tại TT Thạch Hóa, huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An (Q02204T-qp1). Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2019 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 12/2018 tại tất cả các tầng chứa nước chính.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Tây Nguyên

There are no translations available.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 12 so với tháng 11 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính. Mực nước sâu nhất ở tầng βN2-QI là 125,22m tại Phường 2, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (C10o). Giá trị hạ thấp nhất 4,48m tại xã Ea Ral, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (LK69T- βN2-QI). Dự báo mực nước tháng 1 năm 2019 so với mực nước thực đo tháng 12 năm 2018 ở các tầng chứa nước chính có xu hướng hạ.

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

There are no translations available.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Kết quả được thể hiện như sau

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Bắc Trung Bộ

There are no translations available.

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 1 và tháng 2 năm 2019. Kết quả được thể hiện như sau:

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 12 năm 2018 vùng Đồng bằng Bắc Bộ

There are no translations available.

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.