Fri12032021

Last update03:11:03 AM GMT

Công trình dự án

Đánh giá được chất lượng dịch vụ công về tài nguyên nước

Đánh giá chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về cảnh báo, dự báo tài nguyên nước, môi trường và tai biến địa chất mà các cơ quan nhà nước cung ứng như thế nào, vẫn là câu hỏi đặt ra chưa có câu trả lời thoả đáng.

Kết quả nghiên cứu ứng dụng công cụ tự động chỉnh lý các thông số cho mô hình dòng chảy nước dưới đất

Các mô hình trước đây, việc chỉnh lý thường được thực hiện bằng phương pháp thủ công, tốn rất nhiều thời gian và công sức, bộ thông số tìm được từ kết quả hiệu chỉnh phục vụ cho công tác dự báo thường không tốt mang tính chủ quan của người chỉnh lý.

Những hiệu quả dự kiến đạt được của dự án "Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - Pha 4"

Để phát huy những kết quả đạt được ở pha 1, pha 2 và pha 3 của Đề án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ”, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam đã xây dựng đề cương chi tiết Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ - Pha 4”. Nhằm tiếp tục điều tra nguồn NDĐ, xác định khu vực và tầng chứa nước có triển vọng để đưa vào khai thác cấp nước ăn uống, sinh hoạt cho nhân dân và bộ đội đang sinh sống và làm việc ở các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Sau đây là một số đánh giá về hiệu quả dự kiến đạt được của dự án:

Quản lý ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông Lô – Gâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, với diện tích tự nhiên 586.733 ha, chiếm 1,78% diện tích cả nước, điều kiện tự nhiên phong phú, đa dạng; có mạng lưới sông suối khá dày chia thành 3 lưu vực chính: lưu vực sông (LVS) Lô, sông Gâm và sông Phó Đáy. Với tốc độ tăng trưởng nhanh của nền kinh tế tại Tuyên Quang trong những năm qua đã tạo ra những sức ép lên môi trường, đặc biệt là môi trường nước.

Đa dạng sinh học với giải pháp quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Lô – Gâm

Lưu vực sông Lô - Gâm là lưu vực sông Quốc tế nằm trên lãnh thổ hai quốc gia: Việt Nam và Trung Quốc với 316 km đường biên giới. Lưu vực có vị trí chiến lược chính trị, quân sự quan trọng đồng thời đây cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại qua các cửa khẩu.

Những kết quả đạt được khi nghiên cứu xây dựng bộ công cụ mô phỏng kết quả dự báo tài nguyên nước dưới đất

Đối với công tác dự báo tài nguyên nước nước dưới đất được tiến hành trên toàn quốc tại các vùng quan trắc đã có mạng quan trắc quốc gia như vùng đồng bằng Bắc Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Đối với các bản tin định kỳ tháng, quý, năm công tác dự báo mực nước được thực hiện bằng các phương pháp xác suất thống kê dự báo tại các công trình thuộc 5 vùng trên toàn quốc.

Khả năng khai thác, sử dụng nước dưới đất vùng Bắc sông Tiền

Tiền Giang nằm ở hạ lưu sông Cửu Long, có thế mạnh về phát triển nông nghiệp và cây ăn trái. Là tỉnh có bờ biển dài 32 km cùng với diện tích gần 16.000 ha cồn bãi nuôi tôm, cá kết hợp với hệ thống giao thông thủy, bộ thuận lợi, đặc biệt là sự nỗ lực, năng động, sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của bà con ngư dân, của các doanh nghiệp cũng như vai trò quản lý của Nhà nước nên ngành thủy sản đã có những chuyển biến vượt bậc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Chính vì thế, một thời gian dài, ngành thủy sản Tiền Giang được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.