Thu05242018

Last update06:48:05 AM GMT

Công trình dự án

Cần tạo một hệ thống quản lí bộ mô hình tài nguyên nước phục vụ công tác quy hoạch, điều tra, đánh giá tài nguyên nước

IMG_3017_suaĐó là ý kiến chỉ đạo của ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia trong buổi họp báo cáo tình hình thực hiện dự án về quy hoạch tài nguyên nước trên các lưu vực sông do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đang thực hiện. Ngày 29 tháng 6 năm 2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp tình hình thực hiện các dự án: Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srêpok, Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng, Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, đại diện Ban Quy hoạch tài nguyên nước, đại diện Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, đại diện Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

 

 

 

Cần thêm những nghiên cứu về tai biến địa chất

"Tai biến địa chất là các hiện tượng tự nhiên tham gia tích cực vào quá trình biếnđổi địa hình bề mặt thạch quyển". Tai biến địa chất là một dạng tai biến môi trường phát sinh trong thạch quyển. Các dạng tai biến địa chất chủ yếu gồm núi lửa phun, động đất, nứt đất, lún đất, trượt lở đất.

Kiểm tra tình hình thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 của 04 Trung tâm trực thuộc

IMG_2931

Căn cứ quyết định số 139/QĐ-TNNQG về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ chuyên môn năm 2017 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, ngày 27 tháng 6 năm 2017, Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện các dự án năm 2017 của 04 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và bảo vệ tài nguyên nước và Trung tâm Cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG. 

Kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án trong năm 2017 của các đơn vị

IMG_6236

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, nhằm tăng cường công tác quản lý trong thi công các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo kế hoạch được giao, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm, từ ngày 24 tháng 5 đến ngày 03 tháng 6 năm 2017. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra thực địa tình hình thi công các dự án tại khu vực miền Trung và khu vực miền Nam. Dẫn đầu Đoàn kiểm tra là ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, thư ký gồm có ông Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính; ông Lê Văn Tuyến - Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất cùng một số thành viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban, chuyên viên của một số Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

Quế Võ (Bắc Ninh): Hoàn thành quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước đến năm 2020

Theo quy hoạch phát triển KT-XH huyện Quế Võ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 của huyện đạt 10,5%/năm; giai đoạn 2021-2030 đạt từ 9,5%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2020 đạt khoảng 3.230 USD và đến năm 2030 đạt 10.390 USD.

Thực trạng và nguyên nhân thiếu nước của đồng bằng sông Hồng

Được xếp vào loại hình thiên tai có rủi ro không lộ diện nhưng hạn hán là thảm họa thầm lặng mà nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của con người, có khả năng hủy diệt lớn. Ngày nay, hạn hán đã trở thành dạng thiên tai  phổ biến trên thế giới và đã trở thành thách thức toàn cầu.

Đánh giá biến động tài nguyên nước vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Vùng ĐBSH có đặc trưng vị trí địa lý, địa hình và điều kiện tự nhiên khá phức tạp, được đánh giá là nơi dễ chịu tác động và tổn thương nhất do các diễn biến bất lợi của các yếu tố biến đổi khí hậu (BĐKH), thủy văn, xâm nhập mặn, v.v.. cũng như các hoạt động quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên không hợp lý, đặc biệt là tài nguyên nước (TNN) ở khu vực thượng nguồn phía bên trong và bên ngoài lãnh thổ.