Thu10012020

Last update02:00:00 PM GMT

Công trình dự án

Kịp thời điều chỉnh chính sách phát triển kinh tế - xã hội dựa trên các tiêu chí giám sát tài nguyên nước

Trước thực trạng nguồn nước ở Việt Nam đang bị suy thoái do khai thác và sử dụng thiếu bền vững, chẳng hạn như việc bịt cửa các phân lưu để khai thác các bãi sông trong đê sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Các cửa sông, phân lưu tự nhiên của sông bị bịt kín và các con sông nhỏ trở thành một nhánh của sông chuyên chứa nước mưa, nước thải ô nhiễm các chất hữu cơ, dầu mỡ. Vì vậy, để tránh tình trạng mâu thuẫn, xung đột giữa sử dụng nước sinh hoạt với sử dụng nước trong nông nghiệp, cần thiết phải có một bộ tiêu chí giám sát tài nguyên nước phục vụ quy hoạch tài nguyên nước.

Các kết quả đã đạt được của đề án "Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn" - đô thị Buôn Mê Thuật

Thành phố Buôn Mê Thuột và vùng phụ cận có tốc độ đô thị hóa khá nhanh, kinh tế phát triển, dân số gia tăng kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao. Ở Buôn Mê Thuột, nguồn nước dưới đất chiếm đến 90% tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt. Những năm gần đây, lượng nước dưới đất khai thác có chiều hướng suy giảm vào mùa khô; một số nơi chỉ tiêu đa lượng trong nước dưới đất có dấu hiệu vượt giới hạn cho phép, …

Các quy định về dự báo, cảnh báo tài nguyên nước của các nước trên thế giới

Trên thế giới, các quôc gia có nền khoa học kỹ thuật phát triển như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Úc, Thụy Điển..., công tác dự báo cảnh báo tài nguyên nước đã ở trình độ cao, các kết quả dự báo tài nguyên nước có độ tin cậy, phục vụ nhanh chóng kịp thời. Các thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết về tài nguyên nước tại các lưu vực sông trên toàn quốc được cập nhật thường xuyên và đưa lên các website để tra cứu, lập kế hoạch sử dụng, quản lý và phân bổ nguồn nước giữa các lưu vực sông một cách hợp lý, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Để có được kết quả như trên, các văn bản, quy định đã được ban hành từ khá sớm dưới dạng policy (luật), act (quy định) hoặc guidance (hướng dẫn)…

Nguy cơ ô nhiễm nước dưới đất ở đô thị Hải Dương

Mặc dù Hải Dương là tỉnh được đánh giá giàu tiềm năng về nước, nhưng phân bố không đồng đều lại có điều kiện thuỷ hoá phức tạp, nhiều nơi nước bị mặn nên việc khai thác và quản lý gặp nhiều khó khăn. Nhiều khu vực thuộc vùng núi, vùng nông thôn và ngay cả khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ tình hình thiếu nước sinh hoạt còn xảy ra rất nghiêm trọng trong khi nhu cầu sử dụng nước cho công nghiệp, nông nghiệp và sinh hoạt ngày càng tăng. Tranh chấp về mục tiêu sử dụng các nguồn nước đã bắt đầu nảy sinh tại một số nơi trong tỉnh. Các hoạt động nhằm cung cấp, phân phối, chia sẻ nguồn nước cho các nhu cầu sử dụng nước là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của xã hội của tỉnh Hải Dương.

Các tiêu chí để lựa chọn nguồn và số lượng, vị trí điểm phân bổ nguồn nước trên thế giới

Khi tiến hành lập quy hoạch tài nguyên nước thì điều đầu tiên là cần xác định cụ thể những nguồn nước nào đã, đang và sẽ được sử dụng – đối tượng của quy hoạch tài nguyên nước. Tiếp đến, với mỗi nguồn nước đó cần phải được xác định cụ thể phạm vi về không gian để có thể xem xét và đánh giá toàn diện. Thực tế hiện nay, trong triển khai các quy hoạch tài nguyên nước, cả hai vấn đề trên thường chưa rõ ràng và chưa được quan tâm xem xét, mặc dù đây là những bước đầu tiên, quan trọng của mỗi nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên nước. Rõ ràng, để chọn lựa được nguồn nước và phạm vi sẽ cần đến các tiêu chí, chỉ số cũng như những chỉ dẫn cần thiết cho ứng dụng thực tế.

Hiệu quả của việc ứng dụng bộ công cụ mô hình toán dự báo tài nguyên nước mặt, nước dưới đất phù hợp với điều kiện lưu vực sông Việt Nam

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan và Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Một số kết quả đạt được của Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – giai đoạn I; đô thị thành phố Hồ Chí Minh”

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí kinh tế, văn hóa và khoa học quan trọng vào bậc  nhất của cả nước. Thành phố đóng vai trò đầu tầu trong quá trình phát triển, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của các tỉnh thành phía Nam cũng như của cả nước.