Thu10012020

Last update02:00:00 PM GMT

Công trình dự án

Đề xuất phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường

Chất lượng trong lĩnh vực sản xuất đã được xác định như một yếu tố để cạnh tranh nhưng yếu tố chất lượng thực sự trở nên quan trọng kể từ lâu. Thực tế cho thấy chất lượng cảm nhận của sản phẩm đang trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng nhất trong kinh doanh trên toàn cầu.

Kết quả việc đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực tài nguyên nước

Việc lập quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông liên tỉnh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả của nhiệm vụ này đóng một vai trò quan trọng trong sự thành công của Bộ hàng năm.

Đề xuất các giải pháp kỹ thuật bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn tại đô thị Quy Nhơn

Hiện nay, nguồn nuớc sinh hoạt và sản xuất của vùng dô thị Quy Nhon 100% sử dụng nguồn nuớc duới dất. Cùng với sự phát triển về kinh tế, gia tang về dân số kéo theo nhu cầu khai thác sử dụng nuớc duới dất ngày càng tang. Việc khai thác quá mức và thiếu quy hoạch, không theo quy hoạch nguồn nuớc duới dất dang nảy sinh nhiều nguy co nhu suy giảm về mực nuớc, suy giảm chất luợng nuớc, gia tang quá trình xâm nhập mặn, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nuớc…

Nội dung chính của bộ tiêu chuẩn iso 9001:2015

Bộ tiêu chuẩn này về cơ bản gồm 10 mục chính. Phần 4 tới Phần 10 là những yêu cầu chính. Bao gồm:

Bản chất cốt lõi của ISO 9001:2015 và những bước cần thực hiện để áp dụng vào thực tế

Bản chất của ISO 9001:2015 là gì?

Tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cảnh báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất trên thế giới

Phần lớn các bản tin thông báo, cảnh báo và dự báo nước dưới đất chỉ mới đưa ra được những con số về mực, sự biến động dâng cao hạ thấp mà chưa đưa ra được những cảnh báo, khuyến cáo cụ thể về nguy cơ đối với suy thoái nguồn nước dưới đất. Chính vì vây việc nghiên cứu xây dựng được bộ chỉ số đánh giá suy giảm nguồn nước dưới đất phục vụ cho công tác cảnh báo tài nguyên nước dưới đất là hết sức có ý nghĩa và cần thiết.

Cần Thơ – Nước dưới đất có nguy cơ cạn kiệt và xâm nhập mặn

Hiện nay, tình trạng nguồn nước trên thế giới và ở nước ta nói chung và ĐBSCL nói riêng đang ngày càng khan hiếm, bị ô nhiễm là vấn đề đáng báo động. Trước thực trạng trên, TP Cần Thơ đã và đang nỗ lực tìm  giải pháp để quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn nước sạch, bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này!