Tue12182018

Last update06:09:01 AM GMT

Công trình dự án

Xác định ngưỡng khai thác của tầng chứa nước khe nứt - lỗ hổng phun trào bazan, áp dụng cho cao nguyên Pleiku, Gia Lai

thay_nguyen_2Theo Quyết định số 276/QĐ-TTg ngày 18/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu đề ra cho Tây Nguyên là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 8,7%/năm. Để đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, việc đáp ứng các yêu cầu về nước cho phát triển đang là thử thách lớn đối với Tây Nguyên. Đặc biệt, trong điều kiện hạn hán đã và đang kéo dài ở nhiều vùng của Tây Nguyên thì việc đạt được mục tiêu đề ra lại càng thêm nhiều khó khăn, thách thức.

Hội thảo kỹ thuật lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình

lat_17062016_1Sáng ngày 16/6/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội thảo kỹ thuật nhằm tiếp thu ý kiến của các chuyên gia về lập nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG và ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Tham dự Hội thảo có đại diện các Ban, cùng các chuyên gia đến từ các Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đại học Thủy Lợi, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Thủy lợi, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Viện Quy hoạch thủy lợi.

Báo cáo kế hoạch triển khai Dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình

Ngày 31/5/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra buổi họp báo cáo kế hoạch triển khai dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình. Chủ trì cuộc họp có ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Ông Đỗ Trường Sinh Trưởng Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt

lat_02062016_2

Tại Buổi họp ông Đỗ Trường Sinh - Trưởng ban Quy hoạch tài nguyên nước đã trình bày sơ qua mục tiêu và nhiệm vụ của Dự án "Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình"; qua đó cũng yêu cầu các trưởng nhóm báo cáo các kết quả công việc đã được phân để nhanh trong triển khai thi công dự án.

lat_02062016_4

lat_02062016_5

lat_02062016_6

lat_02062016_7

Các trưởng nhóm lần lượt báo cáo các kết quả đã thực hiện được, qua đó cũng nêu lên những khó khăn hạn chế trong quá trình làm việc, từ đó xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo để có phương án triển khai dự án.

lat_02062016

Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Chí Công lắng nghe báo cáo kết quả và đề nghị của các trưởng nhóm, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp và chỉ đạo cần thiết để thực hiện dự án

Hội thảo Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình

IMG_1742Ngày 27/5/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội thảo lập đề cương dự án Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình. Tham dự Hội thảo có ông Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Nguyễn Chí Công - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo các Ban chuyên môn: Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt, Quy hoạch tài nguyên nước.

Họp tổ soạn thảo hướng dẫn kỹ thuật Điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị

Ngày 26/5/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức buổi họp truyền hình trực tuyến tổ soạn thảo Hướng dẫn kỹ thuật Điều tra đánh giá bảo vệ nước dưới đất đô thị và Hướng dẫn kỹ thuật Bảo vệ nước dưới đất đô thị. Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đại diện các Ban, cùng lãnh đạo các Liên đoàn trực thuộc Trung tâm.

Triển khai dự án về phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL

IMG_1654_reTrước thực trạng khô hạn, xâm nhập mặn, nước biển dâng ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long, nhằm đánh giá tổng thể nguồn nước để từ đó đề xuất, thực hiện các giải pháp chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên nước, trong 02 ngày 23, 24/5/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp triển khai dự án về phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với BĐKH tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Thống nhất nội dung dự án "Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng chứa nước tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng cho các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long"

lat_24052016_3Ngày 24/5/2016, tại trụ sở, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức họp thống nhất nội dung của dự án "Điều tra, đánh giá chi tiết các tầng chứa nước tạo nguồn cấp nước sinh hoạt và dự phòng cho các vùng khô hạn, xâm nhập mặn và chịu ảnh hưởng của nước biển dâng ở đồng bằng sông Cửu Long". Thành phần tham dự gồm có: Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy cùng lãnh đạo các Ban.