Sun11182018

Last update12:39:09 AM GMT

Quy trình mẫu trong việc lựa chọn phương án quy hoạch tài nguyên nước

There are no translations available.

Quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình là một trong những dự án lớn và trọng điểm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Đây là một dự án được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường đặc biệt quan tâm với những chỉ đạo sát sao. Việc lập quy hoạch LVS Hồng – Thái Bình cũng được Trung tâm QH&ĐT TNN QG ưu tiên với mục tiêu sẽ là một quy hoạch quy chuẩn và mang tính mẫu mực cho các quy hoạch về TNN sau này.

Hiện trạng thông tin tư liệu về tài nguyên nước của các đảo và cụm đảo

There are no translations available.

Các đảo thuộc các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh tới Thừa Thiên Huế.

Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Bài toán khó với tham số nằm ngoài biên giới Việt Nam.

There are no translations available.

Lưu vực sông (LVS) Hồng - Thái Bình nằm trên lãnh thổ 3 nước Trung Quốc,Việt Nam và Lào. Theo các tài liệu công bố trước đây, tổng diện tích tự nhiên của toàn LVS Hồng - Thái Bình khoảng 169.000 km2, trong đó phần lưu vực nằm ở Trung quốc là 81.200 km2 chiếm 48%, phần lưu vực nằm ở Lào là 1.100 km2 chiếm 0,7%; phần lưu vực nằm ở Việt Nam là 86.700 km2 chiếm 51,3%. Tuy nhiên, theo Danh mục sông liên tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ thì diện tích LVS Hồng – Thái Bình thuộc Việt Nam là 88.680 km2.

Tổng quan về các đảo và cụm đảo được lựa chọn để điều tra, đánh giá tài nguyên nước

There are no translations available.

Trên cơ sở định hướng phát triển một số đảo, cụm đảo trọng điểm đã được nêu trong Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020; Các đảo được lựa chọn trong Dự án là:

Các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen ở các vùng điều tra từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

There are no translations available.

Trên cơ sở tài liệu được sơ bộ tổng hợp từ 28 báo cáo điều tra ĐCTV ở các vùng điều tra, có thể đánh giá đặc điểm địa chất thủy văn của từng tầng chứa nước theo từng vùng điều tra như sau.

Xây dựng kịch bản cho Quy hoạch TNNLVS Hồng-Thái Bình

There are no translations available.

Xây dựng kịch bản là một công việc đặc biệt quan trọng đối với công tác lập quy hoạch. Một Kịch bản mô tả một tương lai có thể xảy ra, là bối cảnh cho việc lập quy hoạch. Thông thường một số kịch bản mô tả một số tình huống tương lai có khả năng xảy ra ở các thời điểm mục tiêu của quy hoạch. Các Kịch bản bao gồm các sự kiện, các nhân tố chính và phản ánh các xu hướng, các chu trình, các sự kiện ngẫu nhiên và các sự kiện đột xuất.

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

There are no translations available.

Những vấn đề tồn tại cần giải quyết để Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất

Quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình: Hướng tới phát triển bền vững tài nguyên nước và tầm nhìn dài hạn.

There are no translations available.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng, Bộ TN&MT đã nhanh chóng thành lập Hội đồng thẩm định đề cương đồ án: “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Quy hoạch tổng thể khai thác sông Hồng.