Wed01172018

Last update06:04:02 AM GMT

Tin tức Trung tâm

Hội nghị chuyên đề về công tác văn phòng và tổ chức cán bộ

lat_22072016_VP4Sáng ngày 21/7/2016, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức buổi Hội nghị chuyên đề về công tác Văn phòng và tổ chức cán bộ năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐT TNN QG, đồng chí Nguyễn Lưu - Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Trung, đồng chí Phạm Văn Khoa - Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam, cùng lãnh đạo và các cán bộ chuyên viên làm công tác văn phòng của các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch tài chính

lat_22072016_4Ngày 21/7/2016, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác kế hoạch tài chính năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG, đồng chí Vũ Văn Sơn - Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, đồng chí Đinh Ngọc Chức - Phó Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính, cùng toàn thể lãnh đạo và các cán bộ viên chức làm công tác kế hoạch tài chính tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016 của Đoàn TNCSHCM Trung tâm QH&ĐTTNNQG

IMG_3584_reNgày 20/7/2016, Đoàn TNCSHCM Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Bùi Du Dương - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Trường - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG, đồng chí Tống Thanh Tùng - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn thể các Đoàn viên Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Trung tâm QH&ĐT TNN QG và Bí thư các Chi đoàn trực thuộc.

Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

IMG_3550Ngày 20/7/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Vũ Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Đình Duyên - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn bộ các Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Đảng ủy TTQH&ĐTTNNQG sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

IMG_3509Ngày 20/7/2016, Đảng ủy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Tống Ngọc Thanh - Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Kềnh - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG, đồng chí Ngô Tuấn Tú - Phó Bí thư Đảng ủy Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn thể các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy của Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

IMG_3380 Ngày 20.7.2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐT TNN QG) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm. Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng lãnh đạo đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ; Lãnh đạo Trung tâm QH&ĐT TNN QG cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trực thuộc Trung tâm; Lãnh đạo các Liên đoàn và các Trung tâm trực thuộc. Đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị.

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc

IMG_2616 Ngày 15 tháng 6 năm 2016, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tổ chức Hội nghị “Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016”. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (QH&ĐTTNN QG), đồng chí Nguyễn Thị Hằng – Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNN QG cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc. Đồng chí Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc chủ trì Hội nghị.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN

SCuongChiều ngày 13/7/2016 tại Trung tâm QH&ĐT TNNQG diễn ra Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Cường Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNNQG; Bà Nguyễn Thị Hằng - Chánh Văn phòng Trung tâm QH&ĐT TNNQG; lãnh đạo Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN, cùng toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm Dữ liệu QH&ĐT TNN.