Sun01232022

Last update06:35:23 AM GMT

Tin tức Trung tâm

Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2021 khối cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Sáng ngày 20/01/2022, Công đoàn, Cơ quan Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội nghị cán bộ - viên chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Tống Ngọc Thanh - Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, chủ trì Hội nghị, đồng chí Triệu Đức Huy - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động khối cơ quan Trung tâm.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia gặp mặt cán bộ hưu trí nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022

Sáng ngày 20/01/2022, nhân dịp đón xuân Nhâm Dần 2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức buổi gặp mặt các nguyên lãnh đạo, cán bộ hưu trí đã từng công tác tại Trung tâm. Tham dự buổi gặp mặt có Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh; các Phó Tổng Giám đốc: Triệu Đức Huy, Nguyễn Ngọc Hà cùng đại diện các phòng, ban và các cán bộ hưu trí qua các thời kỳ.

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: “Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu”

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia: "Nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên nước và đất trong phân bổ nguồn nước vùng Nam Sông Hậu" cấp quốc gia năm 2021. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các chủ nhiệm đề tài khoa học.

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài KHCN "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long" .

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, Đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng hệ thống giám sát nguồn nước phục vụ cảnh báo sớm cạn kiệt, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long" cấp quốc gia năm 2021. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các chủ nhiệm đề tài khoa học.

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, đề tài khoa học công nghệ “Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long” (VIWAT1) cấp quốc gia năm 2021

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt 4, đề tài khoa học công nghệ "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long" (VIWAT1) cấp quốc gia năm 2021. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia và các chủ nhiệm đề tài khoa học.

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đợt 1 Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác và quản lý vận hành thông minh các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt bền vững cho vùng núi cao, vùng

Ngày 18/01/2022, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đợt 1, Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “Nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác và quản lý vận hành thông minh các nguồn nước phục vụ cấp nước sinh hoạt bền vững cho vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. Thử nghiệm tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang”, mã số ĐTĐL.CN-64/21 theo Quyết định số 370/QĐ-TNNQG ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Sáng ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án "Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước" - giai đoạn 2 năm 2022

Sáng ngày 12/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp triển khai kế hoạch thực hiện 05 Dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2022. Chủ trì cuộc họp là Phó tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Triệu Đức Huy, cùng tham dự có Phó tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Hà, đại diện các Ban của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước.