Wed04252018

Last update05:29:11 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017.Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với giá trị trung bình tháng 1: mựcnước có xu thế hạ chiếm ưu thế, có 23/32 công trình có mực nước hạ, 4/32 công trìnhcó mực nước dâng và 5/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạthấp nhất là 1,48m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng caonhất là 1,05m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (CB1-IV) (xem hình 1).

Trong tháng 2: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,28m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,41m tại EaKly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,71m;1,39m và 1,56m tại Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

taynguyen_t2Hình 1. Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 2 tầng Q

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với trung bình tháng 1: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,06m. Dothời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 2 có 17/41 công trình quantrắc mực nước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 12 công trình có mực nướcbiến động không đáng kể và 12/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trịmực nước hạ thấp nhất là 1,47m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh(Q.141) và dâng cao nhất là 0,68m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội(Q.175).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,18m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bb_t2Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 tầng qh

Xem chi tiết tại đây


Mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 có xu thế hạ thấp trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước tháng 2 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 3 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước tháng 2 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ như sau:

Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 trong vùng như sau: