Fri04192019

Last update06:09:01 AM GMT

Mực nước dưới đất tháng 10 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ có xu thế hạ trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Xu thế hạ chiếm ưu thế trong diễn biến mực nước tháng 10 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9/2017 so với giá trị trung bình tháng 8/2017 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Xu thế dâng mực nước dưới đất trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 9 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ so với tháng 8. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế hạ, so với cùng kỳ 3 năm trước, mực nước có xu thế dâng.

Mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ vào tháng 10 năm 2017 có xu thế dâng trên toàn vùng

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 10 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm:

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 9 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tại tỉnh Hà Tĩnh tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng

1. Tầng chứa nước Holocene (qh) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với trung bình tháng 7 với 4/6 công trình có mực nước dâng, một công trình có mực nước dâng không đáng kể và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,58m tại xã Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà (QT1-HT).

bai48_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 1,27m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7-HT) và 1,52m tại xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên (QT5-HT).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 6/6 công trình có mực nước dâng

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/9 công trình. Mực nước dâng hạ không đáng kể có 3 công trình. Giá trị mực nước dâng lớn nhất là 0,43m tại xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà (QT7a-HT). Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước và 5 năm trước có xu thế dâng. Mực nước dâng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 3,45m và 2,79m tại xã Hương Thủy, huyêṇ Hương Khê (QT2aHK).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng với 9/9 công trình có mực nước dâng. Mực nước dâng lớn nhất là 1,25m tại xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê (QT2a-HK)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

bai47_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/11 công trình có mực nước dâng, 1 công trình có mực nước dâng không đáng kể và 4 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so vớ i 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,24m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH) và 1,37m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 11/11 công trình

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 10/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 13/13 công trình có mực nước dâng