Thu02222018

Last update05:26:18 AM GMT

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

bai47_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 8 tầng qh

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7 với 6/11 công trình có mực nước dâng, 1 công trình có mực nước dâng không đáng kể và 4 công trình có mực nước hạ. Giá trị mực nước dâng cao nhất là 0,24m tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia (QT14-TH) và hạ thấp nhất là 0,40m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 8 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng, so vớ i 5 năm trước có xu thế hạ. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước và 5 năm trước lần lượt là 0,24m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5-TH) và 1,37m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 11/11 công trình

2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp) Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 8 có xu thế dâng so với tháng 7, với 10/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,40m tại xã Yên Thái, huyện Yên Định (QT1a-TH).

Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 8 với 13/13 công trình có mực nước dâng

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 9 năm 2017 tại vùng Đồng bắc Bắc Bộ

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai. Diễn biến mực nước dưới đất như sau:

Xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 9 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 so với giá trị trung bình tháng 7/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Mực nước dưới đất tại vùng Nam Bộ có xu thế tiếp tục dâng trong tháng 9 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8/2017 so với giá trị trung bình tháng 7/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tất cả các tầng chứa nước chính.

Mực nước tại các công trình khai thác nước trong vùng Nam Trung Bộ có xu thế tăng trong tháng 9 năm 2017

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 8 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng và dâng hạ không đáng kể so với tháng 7.

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 8 và tháng 9 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 07 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n 2), tầng chứa nước Pliocene hạ (n 1). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 và các tháng năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 8 và 9 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau: