Sun06242018

Last update01:40:29 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến giàgồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổngphun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun tràoBazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa cácthành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyênnước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 12 năm 2016 và tháng 1năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10: mựcnước có xu thế hạ và dâng, có 16/32 công trình có mực nước hạ, 15/32 công trình cómực nước dâng, và 1/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạthấp nhất là 1,35m tại Ia Piar-Phú Thiện-Gia Lai (CR313) và giá trị dâng cao nhất là1,81m tại Ia RSươn-Krông Pa-Gia Lai (LK33aT) (xem hình 1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,79m tại Ninh Gia-ĐứcTrọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,33m tại TânVăn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK117T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 so với cùng thời điểm 1 năm, 5năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suygiảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 1,14m;2,59m và 1,86m tại Phú Thiện-Gia Lai.

TN_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_QSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng Q

 

Xem chi tiết tại đây 1

Xem chi tiết tại đây 2

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Đồng Bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho Tháng12 và tháng 1. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nướcI.

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với trung bình tháng 10: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,21m. Dothời gian này là đầu mùa khô nên trong tháng 11 có 29/41 công trình quan trắc mựcnước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 7 công trình có mực nước biến độngkhông đáng kể và chỉ có 5 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trị mực nướchạ thấp nhất là 1,13m tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67) và dângcao nhất là 0,21m tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (Q.10M1) .

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,18m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 11,34m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

BB_S__din_bin_mc_nc_di_t_trung_bnh_thng_11_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 11 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2015 và 2016, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dựbáo mực nước tháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017 cho tầng chứa nước chính làtầng chứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thểhiện chi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI

.1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với mực nước trung bình tháng 10:mực nước có xu thế dâng, với 11/22 công trình có mực nước dâng, 8/22 công trình hạvà 3/22 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị dâng cao nhất là1,63m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và có một côngtrình có mực nước hạ là 0,11m tại TT Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam(QT13a-QD)

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 6,24m tại xã Phổ An,huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN), mực nước trung bình tháng nông nhấtlà 0,02m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_11_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Bắc trung bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa vàHà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nướcdưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)

Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 11 có xu thế hạ thấp là chính sovới trung bình tháng 10. Giá trị hạ thấp nhất là 0,36m tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa(QT6-TH), giá trị dâng cao nhất là 0,10m tại xã Đông Hải, TP. Thanh Hóa (QT8-TH).

BTB_dienbien_nuoc_thang_11_nam_2016_tang_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2016 tầng qh

 

 

Xem chi tiết tại đây

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 11 năm 2016 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầngchứa nước Pleistocene thượng (qp 3), tầng chứa nước Pleistocene trung -thượng (qp2-3),tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp 1), tầng chứa nước Pliocene trung (n 22), tầng chứanước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2015và năm 2016 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo chotháng 12 năm 2016 và tháng 1 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 11 so với giá trị trung bình tháng 10 mực nướccó xu thế hạ là chính, có 18/41 công trình mực nước hạ, có 14/41 công trình có mực nướcdâng và 9/41 công trình mực nước dâng không đáng kể . Giá trị hạ thấp nhất là 0,84m tạiphường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh (Q011020) và giá trị dâng cao nhất là1,24m tại xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (Q00102AM1).

Trong tháng 11: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,93m tại phường 3, TPSóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (Q409020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là0,21m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302DM1).

dienbien_muc_nuoc_thang_11_qpSơ đồ diễn biến mực nước tháng 11 năm 2016 tầng qp3

Xem chi tiết tại đây

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Bắc Trung Bộ tháng 2 năm 2017

Theo bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất Vùng Bắc Trung Bộ tháng 1 năm 2017 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thì mực nước có biến động không đáng kể. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ như sau:

Dự báo xu thế mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 2 năm 2017

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 1 – 2017 so với tháng 12 -2016 có xu thế dâng nhưng không đáng kể trên toàn đồng bằng