Tue12182018

Last update06:09:01 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Nam Bộ

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2016 tháng đầu năm 2017 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 4 và 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3) 

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2 mực nước có xu thế hạ, có 36/42 công trình mực nước hạ và 6/42 công trình mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 0,81m tại xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh (Q222020).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 10,28m tại phường 7, TX Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Q597020M1). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 1,24m tại xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh (Q01302F).

Xem chi tiết tại đây


namboSơ đồ diễn biến mực nước tháng 3 năm 2017 tầng qp3

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 03 năm 2017 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 4 và tháng 5 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 so với giá trị trung bình tháng 2: mực nước có xu thế hạ, có 26/32 công trình có mực nước hạ 3/32 công trình có mực nước dâng, và 3/32 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,69m tại TT.Đinh Văn-Lâm Hà-Lâm Đồng (LK119T) và giá trị dâng cao nhất là 1,71m tại TT.Phú Thiện-Phú Thiện-Gia Lai (LK153T) (xem hình 1).

Trong tháng 3: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 9,10m tại Ninh Gia-Đức Trọng-Lâm Đồng (LK107aT). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,43m tại Ea Kly-Krông Păk-Đắk Lắk (LK51T).

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 3 so với cùng thời điểm 1 năm, 5 năm và 10 năm trước được ghi chi tiết trong bảng 1, 2 và các hình 2, 3 và 4. Mực nước suy giảm lớn nhất so với cùng kỳ năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước lần lượt là 0,25m; 1,81m 1,45m tại Lâm Hà-Lâm Đồng, Phú Thiện-Gia Lai và Krông Nô-Đắk Nông.

1Xem chi tiết tại đây

Xu thế dâng mực nước dưới đất nhưng không đáng kể trong tháng 6 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 có xu thế dâng tại vùng Tây Nguyên

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2017 cho thấy mực nước có xu thế dâng là chính.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Nam Bộ có xu thế dâng

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5/2017 so với giá trị trung bình tháng 4/2016 cho thấy mực nước có xu thế dâng ở tầng chứa nước qp3, xu thế hạ ở tầng chứa nước qp2-3.

Xu thế hạ là chủ yếu của mực nước dưới đất, tuy nhiên có 1 số vùng có xu thế dâng trong diễn biến mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 vùng Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 5 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 4. So với cùng kỳ năm trước và 3 năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng.

Xu thế mực nước dưới đất tháng 6 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Những điểm cần lưu ý về tài nguyên nước mặt tháng 5 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.