Fri04192019

Last update06:09:01 AM GMT

Dự báo diễn biến mực nước tháng 8 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 7 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng dâng cao so với tháng 6.

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 năm 2017 có xu thế dâng tại tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước thứ nhất:

bai41_3bSơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh

Sơ đồ diễn biến mực nước tháng 7 tầng qh
phân bố rộng khắp vùng đồng bằng, lộ ra ven các sông chính trong tỉnh và vùng ven biển, độ sâu bắt gặp trung bình từ lộ trên mặt đến 15,8m.
Do thời gian này là thời điểm cuối mùa mưa, nên trong tháng 7 mực nước trên toàn tỉnh có xu thế dâng so với tháng 6, với 11/11 công trình có mực nước dâng. Giá trị dâng cao nhất là 0,34m tại xã Nga Hưng, huyện Nga Sơn (QT13-TH).
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng và so với 5 năm trước có xu thế hạ.
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 11/11 công trình.
2. Tầng chứa nước thứ hai:
Phân bố rộng khắp đồng bằng Thanh Hóa với chiều sâu không đồng đều và có xu hướng sâu dần ra phía biển, trung bình từ 23,4m đến 55,3m.
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 7 so với cùng thời điểm 1 năm trước có xu thế dâng và so với 5 năm trước có xu thế hạ.
Do thời gian này đang là mùa mưa nên mực nước dưới đất trung bình trong tháng 7 có xu thế dâng so với tháng 6, với 12/13 công trình có mực nước dâng và duy nhất một công trình có mực nước hạ. Giá trị dâng cao nhất là 0,54m tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân (QT5a-TH).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 8 có xu thế dâng so với mực nước thực đo tháng 7 với 13/13 công trình có mực nước dâng.

Mực nước dưới đất có xu thế dâng trong tháng 7 năm 2017 tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứa nước chính.

Một số điểm cần lưu ý trong diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 6 năm 2017 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.

Mực nước dưới đất tháng 7/2017 tại vùng Nam Bộ có xu hướng dâng là chính

Vùng Nam Bộ có 5 tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước Pleistocene thượng (qp3), tầng chứa nước Pleistocene trung-thượng (qp2-3), tầng chứa nước Pleistocene hạ (qp1), tầng chứa nước Pliocene trung (n22), tầng chứa nước Pliocene hạ (n21).

Dự báo mực nước trong tháng 7, tháng 8 năm 2017 mực nước các công trình thuộc khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng có xu thế hạ; các công trình thuộc khu vực Quảng Ngãi có xu thế dâng (Vùng Nam Trung Bộ)

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 6 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 5.

Dự báo diễn biến mực nước dưới đất tháng 7 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Một số điểm cần lưu ý về diễn biến tài nguyên nước mặt tháng 7 năm 2017 tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có 3 trạm trạm quan trắc TNN mặt (Phú Ninh, Nha Phu và An Thạnh). Kết quả quan trắc cho thấy như sau.