Sun06242018

Last update01:40:29 AM GMT

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 02 năm 2017 vùng Bắc Bộ

Các trầm tích đệ tứ vùng đồng bằng Bắc Bộ được phân chia thành 2 tầng chứanước chính. Theo thứ tự từ trên xuống, tầng chứa nước Holocene nằm ở phía trên vàtầng Pleistocene nằm ở phía dưới. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dướiđất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng3 và tháng 4 năm 2017. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 so với trung bình tháng 1: nhìn chungmực nước có xu thế hạ thấp trên toàn đồng bằng với giá trị trung bình là 0,06m. Dothời gian này đang trong thời kỳ mùa khô nên trong tháng 2 có 17/41 công trình quantrắc mực nước hạ thấp phân bố hầu hết trên đồng bằng, 12 công trình có mực nướcbiến động không đáng kể và 12/41 công trình quan trắc mực nước dâng cao. Giá trịmực nước hạ thấp nhất là 1,47m tại P. Mạo Khê, TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh(Q.141) và dâng cao nhất là 0,68m tại TT. Phú Minh, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội(Q.175).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,04m trên mặt đất tại phường HoàngLiệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội (Q.65) và sâu nhất là 12,18m tại phường Tứ Liên,quận Tây Hồ, TP. Hà Nội (Q.67).

bb_t2Sơ đồ diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 tầng qh

Xem chi tiết tại đây


Mực nước dưới đất tại vùng Đồng bằng Bắc Bộ tháng 3 có xu thế hạ thấp trên toàn vùng

Ở vùng đồng bằng Bắc Bộ được có 2 tầng chứa nước chính kể từ trên mặt xuống gồm: Tầng chứa nước thứ nhất và tầng chứa nước thứ hai.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ thấp trong tháng 3 tại vùng Tây Nguyên

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 tại vùng Tây Nguyên như sau:

Dự báo mực nước dưới đất tháng 3 có xu thế hạ so với mực nước tháng 2 năm 2017 tại vùng Nam Bộ

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2/2017 so với giá trị trung bình tháng 12/2016 cho thấy mực nước có xu thế hạ là chính.

Mực nước dưới đất có xu thế hạ trong tháng 3 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ

Kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất tháng 2 cho thấy các tầng chứa nước đều có xu hướng hạ thấp so với tháng 1. So với cùng kỳ năm trước, mực nước các tầng chứa nước có xu thế dâng. Diễn biến mực nước tháng 2 tại vùng Duyên hải Nam Trung bộ như sau:

Xu thế hạ thấp chiếm ưu thế trong dự báo mực nước dưới đất tháng 3 năm 2017 tại vùng Bắc Trung Bộ

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc ở hai tỉnh Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 3 và tháng 4 năm 2017. Diễn biến mực nước dưới đất tháng 2 năm 2017 trong vùng như sau:

Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 01 năm 2017 vùng duyên hải Nam trung bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có 41 công trình quan trắc, trong vùng có3 tầng chứa nước lỗ hổng và 2 tầng chứa nước khe nứt tại các tỉnh Quảng Nam, QuảngNgãi và thành phố Đà Nẵng. Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đấtnăm 2016 và tháng đầu năm 2017, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích,đánh giá để dự báo mực nước tháng 2 và tháng 3 cho hai tầng chứa nước chính là tầngchứa nước Holocene (qh) và tầng chứa nước Pleistocene (qp). Kết quả được thể hiệnchi tiết như sau:

I. Diễn biến tài nguyên nước dưới đất vùng Duyên hải Nam Trung BộI.

1. Tầng chứa nước Holocen (qh)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 1/2017 so với mực nước trung bình tháng12/2016: mực nước có xu thế hạ, với 17/22 công trình có mực nước hạ, 3/22 công trìnhcó mực nước dâng và 2/22 công trình dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là1,25m tại xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (QT8a-QN). Giá trị dâng caonhất là 0,27m tại xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT12a-QD).

Trong tháng 1/2017: mực nước trung bình tháng sâu nhất là 4,10m tại xã DuyTrung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (QT11a-QD), mực nước trung bình thángnông nhất là 0,42m tại xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (QT2b-QN).

NTB_S__din_bin_mc_nc_thng_1_2017_tng_qhSơ đồ diễn biến mực nước tháng 01_2017 tầng qh

 

Xem chi tiết tại đây